Thursday, October 7, 2010

Laporan Keuangan [September 2010]

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
Periode : SEPTEMBER 2010

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Kepada Yth :

Bapak/Ibu Muwakif/Muzakki Yang Senantiasa Mengharap Rahmat Allah SWT.

Assalamu'alaikum warahmatullaah wabarakaatuh.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas Wakaf Tunai/Barang, Zakat Infaq-Shadagah yang telah diamanahkan, berikut kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Periode Sampai Dengan 30 September 2010.

Semoga semua ini menjadikan kebaikan dan barokah bagi kita semua.

Hanya kepada Allah Yang Maha Menyaksikan kita kembalikan semua urusan.

Bandung, 5 Oktober 2010 - 26 Syawwal 1431.

DKM AL-HUDA


No comments:

Post a Comment